Konferencia Bez teba to nejde

4

19. 12. 2017

Dňa 29.11.2017 Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala veľkú konferenciu pod názvom “Bez teba to nejde”, ktorá bola vrcholnou aktivitou projektu HLAS Mladých – podporeného MŠVVaŠ SR a projektu Bez teba to nejde podporeného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Aktivity, ktoré niesli názov Bez teba to nejde, boli hlavne o realizovaní okrúhlych stolov aj za účasti mladých s nedostatkom príležitostí, na ktorých boli mladí ľudia motivovaní k participácií a k spoluúčasti na živote mesta, obce alebo svojej školy.

Mladí ľudia dostali príležitosť vyjadriť svoj názor a podnety k lepšiemu životu mladých. Informácie a podnety sme spracovali a boli odprezentované na konferencií , na ktorej vystúpili známi ľudia z Trenčianskeho kraja a z celého Slovenska v oblasti podpory mládežníckej participácie. Medzi účastníkmi boli aj mladí zo zrealizovaných štruktúrovaných dialógov.

Na konferencii boli odprezentované výstupy zo štruktúrovaných dialógov, okrúhlych stolov a výstupy z pripravovaného Akčného plánu práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja. V Trenčianskom kraji bolo do novembra 2017 zrealizovaných 5 okrúhlych stolov so zapojením cca 80 mladých ľudí, 10 poslancov a 8 pracovníkov s mládežou.
Veľmi úspešná konferencia, na ktorej bolo viac ako 150 účastníkov, hostila poslancov z Trenčianskeho samosprávneho kraja ale aj z mesta Považská Bystrica, riaditeľov a pedagógov stredných škôl. Po úvodných príhovoroch zo strany vedenia mesta Považská Bystrica (p. Martus) a odboru školstva TSK, ( p. Eva Žernovičová ), bolo na konferencií odprezentovaných viacero tém. Ako prvá vystúpila pracovníčka s mládežou na TSK Silvia Štefániková, ktorá prezentovala akčný plán Trenčianskeho samosprávneho kraja v práci s mládežou a povzbudila prítomných mladých ľudí k spolupráci.
Po nej vystúpil predseda RMTNK Andrej Juhaniak, ktorý predstavil radu mládeže a jej víziu na najbližšie obdobie. Ďalšiu zaujímajú prezentáciu si pripravil Denis Cáder, líder projektu Iniciatíva bývania pre mladých, ktorá mladých veľmi zaujímala, nakoľko už v najbližších rokoch budú nútený riešiť otázky samostatného bývania. Člen rady mládeže Trenčianskeho kraja Ivan Sikoraj predstavil projekt komunity, ktorým sa budú členovia RMTN k zaoberať v najbližšom období.
Projekt komunity má za úlohu zistiť aktuálne potreby mladých ľudí na území mesta považská Bystrica, a tak isto pomôcť v kvalitnejšej práci občianskym združeniam, neformálnym skupinám, neziskovým organizáciám, ale aj všetkým pracovníkom s mládežou na území mesta Považská Bystrica. Ako ďalšia v poradí, vystúpila Gabriela Kubelová, ktorá zastupovala Iuventu- Slovenský inštitút mládeže a Mária Pavlačková z Národného ústavu celoživotného vzdelávania. Veľká účasť na konferencií, jednak RMTNK teší, ale aj zaväzuje k systematickej a cieľavedomej práci s mládežou na území Trenčianskeho kraja.

 

 

další

předchozí