Příklady dobré praxe – SVČ Klub Ičko

29. 6. 2015

Tento PDP je realizován na Basket hale na Bartošově čtvrti ve Zlíně, která je plně bezbariérová. V rámci sportovního kroužku jsou pro ně připraveny aplikované sporty pro zdravotně postižené. Z časových důvodů nabízíme 4 druhy sportů, a to: sálový curling, což je modifikace curlingu na ledové ploše do sálů a tělocvičen. Místo ledové plochy se používá speciální koberec, na kterém je vyznačen terč, do kterého musí hráč posunout svůj kámen co nejblíže středu. Tento sport je vhodný spíše pro handicapované, kteří mají zdravou horní polovinu těla.

Druhým sportem je florbal, který se přizpůsobuje možnostem hráčů, proto ho můžou u nás hrát i fyzicky postižení klienti. Hraje se pouze na jednu bránu a brankáře, nejde o klasickou hru na vítěze. Podobným způsobem hrajeme basketbal. Nejzajímavějším aplikovaným sportem, který nabízíme pro handicapované, je boccia. Boccia (boča) je sport podobný francouzskému pétanque, určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, boules, pétanque, lawn bowling). Původně byla zamýšlena jako hra pro postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti. V roce 1984 se boccia stala paralympijským sportem s jasně danými pravidly. Je jedním s paralympijských sportů, jež nemají protějšek v programu letních olympijských her. V roce 2008 ji provozovali tělesně postižení sportovci ve více než 50 státech.

Každý čtvrtek je pro klienty připraveno sportovní odpoledne, které se odehrává cca. 200 metrů od našeho střediska na Basket hale Bartošova čtvrt ve Zlíně. Tato hala je plně bezbariérová a plocha haly je připravena pro aplikovaný sport bocciu . Na hrací ploše jsou vyznačeny 4 hřiště. Klienty na halu dopravujeme ze střediska, někteří přicházejí v doprovodu rodičů a jiní sami. Po převlečení do sportovního oděvu se setkáme přímo na hale a podle počtu zúčastněných a jejich postižení se s klienty dohodneme, jaký aplikovaný sport budeme ten daný den uskutečňovat, bocciu, sálový curling, florbal, basketbal.

Vždy se začíná nejoblíbenějším sportem bocciou . Zbývající tři sporty jsou doplňkové a věnujeme jim druhou část.

Boccia je hra, kdy hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Sada osahuje 6 červených, 6 modrých a jeden bílý míček. Důležitou roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jehož vhozením do pole určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak postupně snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze. Boccii je možné hrát v tříčlenných družstvech, párech i jednotlivcích.

U nás ve středisku bocciu hrajeme většinou herním systémem na dvě tříčlenná družstva. To znamená, že jedna hra má 6 setů. Každý hráč zahajuje jeden set. Necháme klienty, pokud je to možné dle postižení, aby si sami vytvořili tříčlenné družstva, které budou tvořit tým do hry. Poté se hráči postaví do vyznačených boxů 1–6 na hřišti. Případné další dvě družstva se postaví do dalšího hřiště. Jednotlivé tříčlenné družstvo si ze svých řad vybere svého kapitána, který v průběhu hry určuje, kdo z týmu bude házet a komunikuje s rozhodčím. Tímto se rozvíjí i přemýšlení nad taktikou hry, protože ne každý hráč v boxu má výhodnou pozici dostat svůj míček nejblíže k bílému Jacku. Kapitánem se při každé hře většinou stává pokaždé jiný hráč.

Dále si týmy vylosují barvu míčků a každý hráč obdrží dva míčky vylosované barvy. Poté rozhodčí předá bílý míček, Jack, hráči v boxu číslo 1 a ten zahájí 1. set hry vyhozením míčku do pole. Bílý míček postupně vyhazují jednotliví hráči od boxů 1 až 6. Po dohrání setu rozhodčí spočítá stav rozhodujících míčků u Jacka, při pochybách, která barva je blíž, se použije metr. Body jednotlivých setů se sčítají a po odehrání všech 6 setů je známý vítěz celé hry.

Když jsme v Klub Ičku tento sport začali v roce 2002 provozovat, my vedoucí, jsme se museli naučit nejen pravidla této hry, ale i techniku odhodů míčků, a seznámit se s pomůckami pro těžce zdravotně postižené, které umožňovali těmto lidem hru hrát. Klientům se ze začátku hra zdála velmi složitá a těžce své míčky dostávaly do blízkosti Jacka. Zkoušeli z několika technik odhodů, než přišli na to, která je pro ně nejlepší. Někdy se bohužel v průběhu let změní zdravotní stav klientů k horšímu a klient musí zkoušet a učit se nové techniky odhodu míčků. Díky tomu, že v našem středisku bocciu hrají lidé s různými typy postižením, je při hře vidět spoustů typů odhodů míčku. Postupem času a tréninku se klienti v hodech zdokonalili a jednotlivé sety začaly být zajímavé a dramatické. Pro lepší pochopení hry a pravidel jsme zapojovali i jednotlivé klienty (hráče) do soudcování hry. Mělo to velmi kladnou odezvu a v dnešní době chtějí klienti i dělat rozhodčího. Při příchodu nového klienta se osvědčil postup, kdy po krátkém seznámení s pravidly je zapojen do hry. Zkušenosti a techniku získává postupně a přímo z hry a klienti, kteří bocciu  hrají delší dobu, se snaží novému člověku poradit, jak co nejlépe tuto hru zvládnout. Tento postup vede k rychlejšímu pochopení a hlavně k navázání přátelských vztahů. U nás ve středisku bocciu hrají lidé i se smyslovým postižením (zrakově, sluchově) a i lidé bez handicapu. Touto hrou došlo k maximální integraci lidí s postižením a bez něj.

Životnost jedné hrací sady je zhruba 5–6 let. Míčky se tzv. obouchají, ztrácí hrací vlastnosti a nelze s nimi hrát. Protože neexistuje v ČR výrobce, který by bocciu vyráběl, musí se tak, jak většina sportovního nářadí a pomůcek, které se používá k aplikovaným sportům, i sada na bocciu dovážet ze zahraničí za vysoké ceny.

Celá zpráva:

 

další

předchozí