Skřítek

skritek_logo_web

23. 6. 2015

Činnost:

Občanské sdružení, které usiluje o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti člověka moderními metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské vztahy, odpovědný přístup k vlastnímu životu a vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Web: http://www.skritek.org/

další

předchozí