O organizaci

Naším posláním je:

  • podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí

 

Máme dlouhodobé cíle:

  • podpora dobrovolnictví a dobrovolnických prací s dětmi a mládeží formou aktivní podpory skupiny mladých lidí

 

  • vzdělávání mládeže a pracovníků NNO pracujících s dětmi a mládeží

 

  • naplňování volného času mladých lidí, působení v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů mládeže

 

  • podpora aktivního zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů v rámci školy/obce/kraje, učit se naslouchat jejich zájmům, potřebám a názorům

 

  • podpora uznávání neformálního vzdělávání u zaměstnavatelů

 

  • rozvíjení mezinárodní spolupráce s neziskovým sektorem a institucemi v rámci Evropské unie

 

Zajišťujeme:

  • společné schválení působení všech svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím

 

Realizované projekty:

4R4Y – „4 Regions 4 Youth“

4R4I – „4 regiony pro inovaci v problematice zaměstnanosti mládeže“

3RI – „Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do přirozené vrstevnické skupiny“

Mládež v kraji

Bambifest

Bambiriáda – 15 ročníků

Klíče pro život

Magické lampiony

Malá energetická akademie – 3 ročníky

Sběr PET víček

 

Jsme členem:

České rady dětí a mládeže.

 

Našimi členy jsou:

Neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji.

Atmosféra

CVAK

Dance studio Starlight

Debrujáři

Escargot

Fair play

SKM

Skřítek

TDK Zlín

Ungužbungudungu

Zálesák

DDM Astra

 

Úzce spolupracujeme:

www.crdm.cz

http://www.radambuk.cz