Aktuality

Školenie projektového manažmentu v Novom Meste nad Váhom

Školenie projektového manažmentu v Novom Meste nad Váhom

10.5.2018

V dňoch 16.-18.2.2018 sa dvaja zástupcovia Rady mládeže Trenčianskeho kraja zúčastnili školenia projektový managmentu v práci s mládežou. Účastníci školenia sa oboznámili s problematikou tímovej spolupráce a projektovým cyklom. Školenie bolo veľmi interaktívne a bolo poprepájané množstvo aktivít, ktoré veľmi vhodne dopĺňali podávané informácie. V tímových skupinách sa pracovalo na projektových zámeroch, ktoré v budúcnosti pomôžu zlepšiť podmienky v práci s mládežou. Školenie sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom, Hotel Perla Zelená Voda, kde boli vytvorené veľmi dobré podmienky.

Konferencia Bez teba to nejde

Konferencia Bez teba to nejde

19.12.2017
Dňa 29.11.2017 Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala veľkú konferenciu pod názvom “Bez teba to nejde”, ktorá bola vrcholnou aktivitou projektu HLAS Mladých – podporeného MŠVVaŠ SR a projektu Bez teba to nejde podporeného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Aktivity, ktoré niesli názov Bez teba to nejde, boli hlavne o realizovaní okrúhlych stolov aj za účasti mladých s nedostatkom príležitostí, na ktorých boli mladí ľudia motivovaní k participácií a k spoluúčasti na živote mesta, obce alebo svojej školy.

Pracovné stretnutie s členmi Študentského parlamentu v Považskej Bystrici

Pracovné stretnutie s členmi Študentského parlamentu v Považskej Bystrici

20.11.2017
Dňa 2.11.2017 sa uskutočnil okrúhly stôl k projektu Komunity v kancelárií rady mládeže Trenčianskeho kraja, za účelom predstavenia akčného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v práci s mládežou na roky 2016 až 2020. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl z Považská Bystrice a zástupcovia RMTNK. Akčný plán TSK je strategický dokument, Ktorý podrobne rozpracováva 10 oblasti v ktorých sa dá pomôcť v práci s mládežou v Trenčianskom kraji.

Výsledky simulovaných študentských volieb do VÚC

Výsledky simulovaných študentských volieb do VÚC

6.11.2017
5.11.2017 Považská Bystrica. Je po sobote, kedy mnoho ľudí s voličským povolením odovzdalo svoj hlas kandidátom na post poslanca a predsedu TSK. Mladí do 18 rokov túto možnosť však nemajú a tým pádom nie sú nijak ani motivovaní k tomu, aby tak urobili po dovršení 18 roku života. Mladí nevedia, nezaujíma ich a vôbec neprejavujú záujem o veci verejné. Je veľmi maľo mladých, ktorí sa o veci verejné záujímajú.

Okrúhly stôl „Bez teba to nejde“ s aktívnymi žiakmi Gymnázia v Dubnici nad Váhom

Okrúhly stôl „Bez teba to nejde“ s aktívnymi žiakmi Gymnázia v Dubnici nad Váhom

2.7.2017
Piatok, 23. júna, vonku teplo, slnečno a vo vzduchu skvelá atmosféra. Prečo? Bolo to vďaka mladým aktívnym študentom z Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Členovia Študentskej rady miestneho gymnázia sa stretli posledný krát v šk. roku 2016/17 aby mohli zhodnotiť posledný rok a zároveň prostredníctvom okrúhleho stola „Bez teba to nejde„, ktorý organizuje Rada mládeže Trenčianskeho kraja zistili a zaznamenali, čo stále v ich okolí chýba, čo by mohli aj oni vďaka svojej snahe a pomoci iných urobiť pre svoje okolie v budúcom školskom roku. Stretnutie trvalo niekoľko hodín, ľudia prichádzali, odchádzali, čo však po nich vždy ostalo bola neprehliadnuteľná chuť. Chuť pomáhať. Tú správnu atmosféru okrúhleho stola „Bez teba to nejde“ bezpochyby dodalo aj občerstvenie o ktoré sa staral sám predseda žiackej školskej rady Samusel Šlesár. Celý okrúhly stôl zastrešila Rada mládeže Trenčianskeho kraja. Za to jej patrí veľké ďakujem. Stretnutia sa zúčastnilo približne 30mladých ľudí z Dubnice nad Váhom. Nie všetkých sa však podarilo zachytiť. 😊
Fotky:

Projekt Zebra

Projekt Zebra

5.6.2017

Projekt Život nie je zebra je projekt realizovaný Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne, na ktorom spolupracujú ich študenti s odbornou garanciou svojich pedagógov. Vytvorili tak priestor pre cezhraničnú spoluprácu univerzít, neziskových organizácií i sa prezentovať verejnosti. Koncepcia projektu je zameraná na prípravu, propagáciu a realizáciu dvojtýždňovej výstavy neziskových organizácií.

Už v poradí 6 workshop v tomto roku na tému participácia

Už v poradí 6 workshop v tomto roku na tému participácia

31.5.2017

Dňa 19.5.2017 sme zorganizovali v poradí už 6-ty workshop o participácií pre dve skupiny študentov (43 študentov) , a to na Strednej odbornej škole strojníckej v Trenčíne. Dnešnou témou bola participácia v rámci aktivity Tour de participácia. Študenti už na začiatku workshopu prekvapili svojim záujmom a aktívnym prístupom k danej téme. Diskutovali sa o duálnom vzdelávaní, tiež o potrebách študentov, ale aj o možnostiach – akoby mohli študenti pomôcť svojej škole / svojmu mestu.

Tajomstva nočnej oblohy – najväčšia výstava astro fotografií na Slovensku

16.3.2017
Púchovský eko – astro klub o.z. Vás pozýva na „Tajomstva nočnej oblohy“ – najväčšiu výstavu astro fotografií na Slovensku
Kedy a Kde?
V termíne od 15.03.2017 do 09.04.2017 sa bude konať Výstava fotografií s astronomickou tematikou. Výstava bude inštalovaná vo vestibule Divadla Púchov.
O čo ide?

V súčasnosti sa koná na Slovensku a v Čechách veľa výstav fotografií na tému svadba, šport, ľudia a príroda. Len veľmi málo sa dostáva do popredia astro fotografia. Počas celého roka sa nám naskytujú úkazy, ktoré sú viditeľné aj voľným okom, ale keď chce vidieť viac musíme použiť techniku . Mnoho ľudí nevie ako vzniká astro fotografia, čo je nutné urobiť pre jednu jedinú fotku. Touto výstavou chceme ukázať krásy vesmíru z pohľadu fotografa. Je ním človek, ktorý si dá tu námahu stať vonku v mraze, či v teple aj tri hodiny, pre jeden jediný záber. Výstava ponúka pozrieť sa do vesmíru s viac ako 100 fotografiami, ktoré nafotilo 10 fotografov.

Hlavný vystavovateľ:

Petr Horálek z Pardubíc, svetoznámy a uznávaný astro fotograf, popularizátor astronómie. V roku 2015 sa stal prvým českým Foto ambasádorom Európskeho južného observatória (ESO). Je rovnako autorom populárnych kníh ,,Tajemná zatmění,, , ktorá vyšla v roku 2015 a popisuje práve jeho obľúbené zatmenia a ,,Dobití Jižního Hvězdnatého Ráje,, , ktorá vyšla v roku 2016. V októbri 2015 po ňom bola pomenovaná planétka 6822 Horálek. Dlhodobo sa venuje problematike svetelného znečistenia.

Ostatný vystavovatelia:

Marián Mičuch, Plevník: Zanietený lovec komét

František Michálek, Považská Teplá: fotograf rôznych astronomických úkazov

Boris Kardoš , Prečín: Hlboký vesmír, galaxie

Ondrej Králik, Považská Bystrica: nočný krajinkár

Miroslav Jedlička, Vsetín: hlboký vesmír, mesiac

Rudolf Formánek, Dohňany: planéty, mesiac a hmloviny

Patrik Formánek, Dohňany: slnko, mesiac a planéty

Samuel Toman, Púchov: začínajúci astro fotograf, mesiac a hmloviny

Juraj Urban, Ilava: fotograf bleskov a hmlovín

Záver:

Počas celej výstavy bude vstup voľný, v prípade záujmu o kúpu fotografií môžete kontaktovať divadlo alebo nás.

Kontakty:

Kurátor:

Marián Rečičár

Kontakt: 0904984827

Email: recicarastro@gmail.com

Administratíva:

Anna Rečičárová

Kontakt: 0902614122

Email: astropeak@gmail.com

Riaditeľka združenia a štatutárny zástupca Divadlo Púchov:

Mgr. Milada Vargová

kontakt: 042 46 32 259, 0905 428 290

email: mika.vargova@gmail.com

Web: http://astropeak.sk/

https://www.facebook.com/PEAK-P%C3%BAchovsk%C3%BD-eko-astro-klub-995656233835272/?ref=page_internal

 

 

Školenie členov žiackej školskej rady na SOŠ v Starej Turej

Školenie členov žiackej školskej rady na SOŠ v Starej Turej

14.11.2016

Prvé školenie v tomto školskom roku určené členom žiackych školských rád viedli naši šikovní akreditovaní lektori Paulína Ovečková a Filip Pastorek. Školenie sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole v Starej Turej dňa 3.11.2016. Zúčastnilo sa ho 23 členov žiackej školskej rady z danej školy. Školenie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére, žiaci i naša školiteľská dvojica si školenie užili a snažili sa z neho vyťažiť čo najviac.