Mezinárodní festival volného času a podpora zahraničních stáží 2013

logotyp_3RI_web

22. 6. 2015

Proběhl:

od května do září 2013

Cílem tohoto projektu bylo:

propagace dobrovolnictví, zvýšení povědomí o této činnosti, podpora širšího a kvalitnějšího využití potenciálu dobrovolnictví prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a SVČ v oblasti dobrovolnictví s důrazem na zapojení mládeže ve věku 18–26 let

Organizátor:

Ministerstvo školství a mládeže, Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje

Projekt byl podpořen z:

mimořádného dotačního programu na podporu mezinárodního dobrovolnictví mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

další

předchozí