Pracovné stretnutie s členmi Študentského parlamentu v Považskej Bystrici

11

20. 11. 2017

Dňa 2.11.2017 sa uskutočnil okrúhly stôl k projektu Komunity v kancelárií rady mládeže Trenčianskeho kraja, za účelom predstavenia akčného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v práci s mládežou na roky 2016 až 2020. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl z Považská Bystrice a zástupcovia RMTNK. Akčný plán TSK je strategický dokument, Ktorý podrobne rozpracováva 10 oblasti v ktorých sa dá pomôcť v práci s mládežou v Trenčianskom kraji.

Sú to oblasti: Vzdelávanie, dobrovoľníctvo, mládež a svet, Zamestnanosť, Tvorivosť a podnikavosť, Participácia, zdravie a zdravý životný štýl,Sociálne začlenenie, práca s mládežou,Ochrana životného prostredia. Študentom bolo predstavených týchto 10 oblastí, a ku každej oblasti aj jednotlivé aktivity, ktoré majú prispieť k zlepšeniu situácie v práci s mládežou v TSK. V každej z oblasti ide hlavne o Zabezpečenie aktuálních, dostupných a relevantných informácií,
Pretože to je základnou podmienkou participácie mládeže na živote spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni. Na tomto stretnutí sme ďalej diskutovali o možnosti zapájania sa študentov do rôznych aktivít rady mládeže Trenčianskeho kraja, vďaka ktorým môžu získavať skúsenosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sú také dôležité pre budúci pracovný, ale aj súkromný život. Vedenie rady mládeže Trenčianskeho kraja pevne verím, že v spolupráci s mladými aktívnymi ľuďmi Trenčianskeho kraja budú vznikať nové príležitosti pre krajší život v našom kraji.

 

 

další

předchozí