Výsledky simulovaných študentských volieb do VÚC

vysledky volieb VUC 3

6. 11. 2017

5.11.2017 Považská Bystrica. Je po sobote, kedy mnoho ľudí s voličským povolením odovzdalo svoj hlas kandidátom na post poslanca a predsedu TSK. Mladí do 18 rokov túto možnosť však nemajú a tým pádom nie sú nijak ani motivovaní k tomu, aby tak urobili po dovršení 18 roku života. Mladí nevedia, nezaujíma ich a vôbec neprejavujú záujem o veci verejné. Je veľmi maľo mladých, ktorí sa o veci verejné záujímajú.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja z dôvodu motivácie a poskytnutia pocitu z volieb zorganizovala simulované študentské voľby v období od 16.10.2017 do 3.11.2017 čoho využilo a svoj hlas odovzdalo 1487 mladých ľudí. Z odovzdaných 1487 bolo 80 hlasov prázdnych alebo neplatných. Z 39 štátnych škôl v zriaďovacej pôsobnosti TSK sa do volieb zapojilo okolo 29 škôl.
Rada mládeže Trenčianskeho kraja organizovala voľby v zmysle plnenia Akčného plánu rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji na rok 2017. Hlavným cieľom bolo aj primnieť mladých k zisteniu čo je to VÚC a aký je jej význam, prípadne kto kandiduje za župana a poslanca VÚC.
Z dôvodu pochopenia, k čomu slúži VÚC a ako môžu mladí participovať na regionálnej úrovni Rada mládeže zorganizovala v roku 2017 mnoho workshopov k participácii a štruktúrované dialógy za účasti odborníkov a poslancov VÚC a mestských zastupiteľstiev.
Mladí si za župana Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolili Jaroslava Bašku, ktorému odovzdali 471 hlasov, čo predstavuje 33,48% z celkového pomeru. Druhý skončil primátor Trenčianských Teplic Štefan Škultéty s 19,26%.
Štefan Škultéty naopak získal spolu s Tomášom Vaňom prvú pozíciu, ako kandidáti za poslancov v Trenčianskom okrese. Okrem nich si mladí ešte zvolili Dominika Gabriela, Lukáša Betáka, Juraja Bakoľa, Jozefa Habánika, Martina Hoštáka, Petra Daňa a Eduarda Fila.
V Bánovciach nad Bebravou si zvolili známeho speváka zo superstar Pavla Kovalíčka a spolu s ním Rudolfu Novotnú a Nadeždu Zaťkovú.
Primátor Myjavy Pavel Halabrín obhajil pozíciu poslanca VÚC, keďže mu žiaci dali najvyšší počet hlasov. Do VÚC by sa podľa mladých dostala ešte aj Ivana Rapantová.
V Ilavskom okrese by si určite zvolili za poslanca riaditeľa SPŠ v Dubnici nad Váhom Pavla Bagina, starostu Pruského Viliama Cibíka, starostu Košece Radomíra Brtáňa, Evu Bočincovú a Juraja Horta.
Primátor Partizánskeho Jozef Božik je medzi mladými známy čo sa ukázalo aj počtom hlasov, ktoré získal od mladých, ktorý ho postavili na líderskú pozíciu poslanca za okres Partizánske. Okrem Božika by sa do VÚC dostal aj Branislav Grznár, Ivan Boháček a Erich Dvonč.
V Novom Meste nad Váhom si žiaci zvolili pedagóga Rastilava Bobockého, starostu obce Častkovce Dušana Bublavého, ochránarku životného prostredia Noru Pánikovú, primátorku mesta Stará Turá Annu Halinárovú a advokáta Vladimíra Fraňa.
V Považskej Bystrici potvrdili svoju pozíciu poslanci VÚC Igor Steiner, ktorý je riaditeľom nemocnice v Považskej Bystrici a Karol Janas, ktorý je primátor mesta Považská Bystrica. Za svojho poslanca by si zvolili aj predsedu komisie pre mládež a šport Petra Zvaka. Do VÚC by sa dostali aj Andrej Péli a Michal Haviar.
Riaditeľ Gymnázia v Púchove Miroslav Kubičár získal najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov v kraji čím si zabezpečil prvú priečku aj v okrese Púchov. V Púchove by sa dostali za poslancov VÚC aj súčasni primátor mesta Púchov Rastislav Henek a študent Ján Okrajek.
Prievidza mala najväčší počet poslancov čo ovplyvnilo aj poradie a počty hlasov jednotlivých kandidátov. Za lídra mladých bol v Prievidzi zvolený Branislav Gigac, ktorý donedávna organizoval stretnutia s ministrom školstva a ďalšími politikmi, aby prezentoval podnety žiakov stredných škôl. Za poslanca v okrese Prievidza si mladí vybrali aj Vieru Beňovú, riaditeľku piaristickej spojenej školy v PD. Ďalšími poslancami by sa stali Miroslav Žiak, Andrej Kmotorka, Mohamed Hemza, Martin Drozd, Martin Šujan, Peter Oulehle, Ján Sagan, Tomáš Kozák a Ladislav Procházka.
Zástupcovia Rady mládeže Trenčianskeho kraja sú vďační všetkým školám, ktoré sa zapojili do simulovaných volieb, za čo im aj touto cestou ďakuje.

 

další

předchozí