Projekt Zebra

3

5. 6. 2017

Projekt Život nie je zebra je projekt realizovaný Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne, na ktorom spolupracujú ich študenti s odbornou garanciou svojich pedagógov. Vytvorili tak priestor pre cezhraničnú spoluprácu univerzít, neziskových organizácií i sa prezentovať verejnosti. Koncepcia projektu je zameraná na prípravu, propagáciu a realizáciu dvojtýždňovej výstavy neziskových organizácií.

Projekt je spájaný nielen so samotnou výstavou, ale hlavne s celou radou workshopov a sprievodných podujatí pre širokú ako aj odbornú verejnosť. Neziskové organizácie Trenčianskeho regiónu dostávajú  takýmto spôsobom unikátnu príležitosť predstaviť svoju činnosť širokej verejnosti a tým zvýrazniť a poukázať na dôležitosť neziskového sektora v spoločnosti. Hlavne v súčasnej dobe je veľmi dôležitá občianska iniciatíva a potreba dobrovoľníctva. Dňa 19.4.2017 sa uskutočnilo stretnutie k projektu Život nie je zebra a Rada mládeže Trenčianskeho kraja tam nemohla chýbať . Stretnutie za účasti rektora pána Jozefa Habánika  sa uskutočnilo na pôde Trenčianskej univerzity. Radu mládeže na tomto stretnutí zastupoval Ivan Sikorai, ktorý  predstavil jej činnosť   a  zároveň prezentoval aktivity z roku 2016. Stretnutia sa zúčastnilo aj občianske združenie Sluha zo Starej Turej a Akadémia pre dopravcov. Súčasťou  projektu  bola  výstava, ktorú  nainštalovali v priestoroch  Obchodného domu  MAX  v Trenčíne v termíne až do 2.mája.

Foto:

Autor: martin

další

předchozí