Už v poradí 6 workshop v tomto roku na tému participácia

18620671_10210792040229097_3326092212507164982_o

31. 5. 2017

Dňa 19.5.2017 sme zorganizovali v poradí už 6-ty workshop o participácií pre dve skupiny študentov (43 študentov) , a to na Strednej odbornej škole strojníckej v Trenčíne. Dnešnou témou bola participácia v rámci aktivity Tour de participácia. Študenti už na začiatku workshopu prekvapili svojim záujmom a aktívnym prístupom k danej téme. Diskutovali sa o duálnom vzdelávaní, tiež o potrebách študentov, ale aj o možnostiach – akoby mohli študenti pomôcť svojej škole / svojmu mestu.

Študenti si navzájom aktívne vymieňali svoje názory a zároveň sa smažili o upevnenie si vzťahov v kolektíve. Ako lektor som bol veľmi príjemne prekvapený množstvom informácií, ktorými ovplývajú niektorí študenti a na záver workshopov ma prekvapí množstvo otázok od študentov, z čoho vyplýva, že aj dnešná mládež má záujem o rôznu problematiku. Potešil ma záujem najmä zo strany študentov so slovami, či by takéto vzdelávanie nemohlo byť viac krát do roka na ich škole. Slová tlmočil Ivan Sikorei, ktorý odborne viedol wiórkshopy.

Foto a článok: Ivan Sikorai

další

předchozí