Aktuality

Objav svoj talent v astronomií

Objav svoj talent v astronomií

29.7.2016

RMTNK  a Astronomický klub Juraja Bardyho Vás pozývajú 9.augusta. do Vrchteplej

Objaviť talent v sebe v oblasti astro-fyziky, astronómie, fotografovania a ďalších. To všetko Vám ponúkame vyskúšaním a osvojením si niektorých zručnosti na naších netradičných workshopoch.

Máte možnosť sa naučiť všetko o nočnej oblohe, hviezdach a vesmíre.

Workshopy /SKmládež v SK Pres/ v Považskej Bystrici

Workshopy /SKmládež v SK Pres/ v Považskej Bystrici

16.6.2016

V termíne 27. – 28.6.2016 sa môžu mladí zo základných a stredných škôl tešiť na zaujímavý PX EXPO a množstvo iných aktivít, ktoré pre nich pripravili organizátori CoolTajneRa.

V pondelok a utorok začínajú aktivity CoolTajneRa o 8,30hod pred Domom kultúry, ktorých súčasťou je aj PX EXPO s považskobystrickými zamestnávateľmi. V pondelok dokonca aj s hudobnými hosťami a Profesia.sk

Mimo to sa môžu mladí tešiť aj na aktivity Rady mládeže Trenčianskeho kraja, ktorá bola pozvaná organizátormi CoolTajneRa na toto veľké podujatie pre mladých z Považskej Bystrice a okolia.

Školenia školiteľov mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže

30.5.2016
Asociácia krajských rád mládeže ponúka mladým lídrom Školenie školiteľov mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže v rámci projektu „Aktivizuj sa 2x!“Termín konania: 02.06 – 05.06.2016
Miesto konania: Penzión Zelený breh, Sigord pri Prešove (http://www.zelenybreh.sk/)
Termín prihlasovania sa: do 19.05.2016 na mail: rmtnk@rmtnk.sk

Prílohy:


Rada mládeže Trenčianskeho kraja je členom Asociácie krajských rád mládeže.

ŠKOLENIE pre PRACOVNÍKa DETSKÝCH TÁBOROV

ŠKOLENIE pre PRACOVNÍKa DETSKÝCH TÁBOROV

15.3.2016

Akreditované školenie

Školenie sa uskutoční v piatok 11.03.2016 od 16:00 do 20:00 a v sobotu 12.03.2016 od 8:00 do 18:00 v Trnave v priestoroch Rady mládeže Trnavského kraja (Limbová 6052/4) na tému PRACOVNÍK DETSKÝCH TÁBOROV.

Pozývame vás na ďalšie zo sérii školení, ktoré ponúkame pod spoločným názvom POSILKA. Zámerom týchto školení je posilniť kompetencie v práci, ktorú robia pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci a mladí vedúci s mladými.

Slávnostné ocenenie dobrovoľníkov roka 2015 v Trenčíne

Slávnostné ocenenie dobrovoľníkov roka 2015 v Trenčíne

3.3.2016
“Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala,” týmito slovami Matky Terezy otvorila moderátorka slávnostné oceňovanie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja za rok 2015. Dobrovoľníci si prevzali ceny v sobotu 27.2.2016 v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V poradí 4. ročník oceňovania dobrovoľníkov zorganizovala Rada mládeže Trenčianskeho kraja (RMTNK) v spolupráci Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TNUAD) a Dobrovoľníckym centrom Trenčín (DC TN).

Prítomní boli predseda TSK Jaroslav Baška, rektor TNUAD Jozef Habánik, predseda RMTNK Martin Labudík a zástupkyňa DC TN Hana Križková. Pozvanie prijal i poslanec TSK a zároveň primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas, primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Považská Bystrica Marián Sopčák, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín Dominik Gabriel, dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TNUAD Sergej Vojtovič, predseda Správnej rady Asociácie krajských rád mládeže Tibor Iró a riaditeľka kancelárie projektového riadenia z Rady mládeže Žilinského kraja Darina Čierniková.

Po úvodnom privítaní a prednese básne sa prihovoril predseda TSK Jaroslav Baška: ,,Vážim si ľudí, ktorých jediným ocenením za to, čo robia je možno dobrý pocit a poďakovanie ľuďmi, ktorým svojou dobrovoľníckou prácou pomohli. Na druhej strane, máme v spoločnosti ľudí, ktorí by mohli za prácu dostať peniaze, ale robiť nechcú. To sú dva protipóly a ja chcem vyjadriť presvedčenie, že aj v budúcnosti budeme mať oveľa viac dobrovoľníkov ako tých, ktorí nechcú ani za plácu robiť. Chcem im všetkým poďakovať. Aj vďaka ich mravčej práci sa podarilo v kraji veľa vecí urobiť a pohnúť dopredu“. Dobrovoľnícku prácu vyzdvihol tiež rektor TNUAD Jozef Habánik a poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín Dominik Gabriel.

Predseda TSK v úvode slávnostného oceňovania odovzdal predsedovi RMTNK – Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďakovný list za aktívnu dobrovoľnícku prácu v oblasti rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Potom nasledovalo samotné oceňovanie. Spolu bolo odovzdaných 13 ocenení v 6 kategóriách. Ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja za rok 2015 v kategórií ,,Výchovná činnosť“ získal Matej Kuna, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva Slavomír Turčáni. V kategórii ,,Osveta a kultúra“ si prevzal ocenenie Martin Labudík, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Pavol Zlatoš a Slavomír Turčáni. V kategórií ,,Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov)“ bol vyznamenaný Július Krčmárik, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Martin Labudík a Tomáš Hulák. V kategórií ,,Sociálna oblasť“ získala ocenenie Martina Stachová, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získala Stella Steinerová. V kategórií ,,Dlhodobá dobrovoľnícka práca“ bola ocenená Marta Šuriková, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získal Ivan Sikorai. Aj v tomto ročníku mali možnosť ľudia a široká verejnosť vybrať jedného dobrovoľníka prostredníctvom hlasovania na sociálnej sieti – vybraným dobrovoľníkom v kategórií ,,Verejná voľba“ sa stal Matej Kuna z Trenčianskych Teplíc s počtom hlasov 443.

Program spestrilo hudobné vystúpenie folklórnej skupiny Limbora z Prečína, ale aj príjemne slova a verše Romana Bednára v podaní Kristíny Bizoňovej z Mládežníckeho parlamentu Mesta Púchov. Na záver sa predseda RMTNK Martin Labudík poďakoval prítomným, že prijali pozvanie, poprial dobrovoľníkom veľa síl pri ich činnosti a vyslovil želanie “aby sa všetci takto stretli o rok a mohli byť opäť ocenení ako dobrovoľník roka“.

V Trenčíne dňa 29.2.2016

Spracovali : RMTNK a OKaMV Ú TSKFotky:

Created with flickr slideshow.

Tri a pol minúty šance

Tri a pol minúty šance

25.1.2016

Príležitosť pre mladých grafikov, programátorov a blogerov

Bratislava, 22. januára 2016 – Súťaž Junior Internet už po jedenástykrát umožní mladým nadšencom počas tri a pol minútovej verejnej prezentácie formou konferencie predložiť na posúdenie svoje projekty, tvorivú činnosť na internete a ďalšie vízie. Hodnotiteľmi sú ľudia z úspešných webových projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich prezentovaní sa vo svete online marketingu.

Koncoročné posedenie lídrov mládeže a pracovníkov s mládežou Mesta Púchov

Koncoročné posedenie lídrov mládeže a pracovníkov s mládežou Mesta Púchov

5.1.2016
Rada mládeže Trenčianskeho kraja snažila sa podporovať mladých ľudí v Púchove za účelom vytvorenia a naštartovania Mládežníckeho parlamentu. Z tohoto dôvodu členovia Predsedníctva RMTNK zabezpečili pracovné stretnutia so zástupcami Mesta Púchov a pracovníkmi pre prácu s mládežou s cieľom založiť Mládežnícky parlament v Meste Púchov.

Dňa 30.12. sme v spolupráci s lídrami Mládežníckeho parlamentu v Púchove pripravili koncoročné posedenie s pracovníkmi s mládežou v Meste Púchov so zámerom zhodnotiť doterajšiu činnosť Mládežníckeho parlamentu a naplánovať aktivity pre ďalšie obdobie.

Okrem členov Mládežníckeho parlamentu sa posedenia zúčastnili aj zástupcovia eko-astro klubu Peak, žiackej školskej rady Gymnázia Púchov a CVČ Včielka Púchov a spoločne otvorili diskusiu o projektoch, ktoré sa podarili zrealizovať členom Mládežníckeho parlamentu.

Po odprezentovaní Plánov činností na rok 2016 zástupcami združení, sme sa dozvedeli, že im ide o to jedno, a to ako vyriešiť výraznú pasivitu mladých ľudí v Meste Púchov a jej okolí. Najdôležitejším bodom v závere posedenia bolo naplánovať aktivity v rámci projektov, ktoré pomôžu mládeži s riešením ich problémov, naučia ich komunikovať, prezentovať ich vlastné názory za účinnej spolupráce s pracovníkmi pre prácu s mládežou a Mládežníckym parlamentom.

Výsledkom stretnutia boli nové známosti a partnerství, pri ktorých sme presvedčení, že budú prínosom pre organizácie, ale aj pre mládež ako takú.

Týmto stretnutím sa Rade mládeže Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mladežníckemu parlamentu Púchov podarilo spojiť príjemné posedenie s produktívnym ukončením roka. Preto sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a pomoc pri realizácii aktivit z projektov v roku 2016!

Foto:

Okrúhly stôl mladých s poslancami v TN

5.1.2016

Dňa 27.12. zorganizovala Rada mládeže Trenčianskeho kraja v spolupráci s organizáciou JUŽANIA – RC Južanček stretnutie mladých lídrov s mestskými poslancami za Mesto Trenčín, ktorého cieľom bolo zhodnotenie aktivít a činnosti mladých lídrov v rámci združenia, ale aj mimo združenia.

TLAČOVÁ SPRÁVA

30.6.2015

Dňa 29. júna sa uskutočnila tlačová konferencia k projektu Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do přirozené vrstevnické skupiny.

Prítomní boli zástupcovia projektového tímu Mestskej rady mládeže v Trnave Ing. Tibor Iró, Mgr. Rastislav Mráz a spolupracujúcich subjektov – Mgr. Lenka Patyiová za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Mgr. Adriana Šipeková ako zástupkyňa Záujmového združenia Rodina.

Tisková zpráva

29.6.2015

Nový webový portál o inkluzivním vzdělávání nabízí rodičům on-line poradnu

Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje realizuje v období od října 2014 do června 2015 projekt, který má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o inkluzivním vzdělávání v České a Slovenské republice. Nový webový portál www.spektrumzl.cz nabízí rodičům informace o organizacích zabývající se inkluzí ve Zlínském, Trnavském a Trenčínském kraji. Na webu můžou také využít on-line poradnu, ve které zkušený psycholog zodpoví otázky týkající se začlenění dětí s postižením nebo znevýhodněním do běžného kolektivu.