Aktuálně

Školenie projektového manažmentu v Novom Meste nad Váhom

10.5.2018

V dňoch 16.-18.2.2018 sa dvaja zástupcovia Rady mládeže Trenčianskeho kraja zúčastnili školenia projektový managmentu v práci s mládežou. Účastníci školenia sa oboznámili s problematikou tímovej spolupráce a projektovým cyklom. Školenie bolo veľmi interaktívne a bolo poprepájané množstvo aktivít, ktoré veľmi vhodne dopĺňali podávané informácie. V tímových skupinách sa pracovalo na projektových zámeroch, ktoré v budúcnosti pomôžu zlepšiť podmienky v práci s mládežou. Školenie sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom, Hotel Perla Zelená Voda, kde boli vytvorené veľmi dobré podmienky.

Konferencia Bez teba to nejde

19.12.2017
Dňa 29.11.2017 Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala veľkú konferenciu pod názvom “Bez teba to nejde”, ktorá bola vrcholnou aktivitou projektu HLAS Mladých – podporeného MŠVVaŠ SR a projektu Bez teba to nejde podporeného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Aktivity, ktoré niesli názov Bez teba to nejde, boli hlavne o realizovaní okrúhlych stolov aj za účasti mladých s nedostatkom príležitostí, na ktorých boli mladí ľudia motivovaní k participácií a k spoluúčasti na živote mesta, obce alebo svojej školy.

Pracovné stretnutie s členmi Študentského parlamentu v Považskej Bystrici

20.11.2017
Dňa 2.11.2017 sa uskutočnil okrúhly stôl k projektu Komunity v kancelárií rady mládeže Trenčianskeho kraja, za účelom predstavenia akčného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v práci s mládežou na roky 2016 až 2020. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl z Považská Bystrice a zástupcovia RMTNK. Akčný plán TSK je strategický dokument, Ktorý podrobne rozpracováva 10 oblasti v ktorých sa dá pomôcť v práci s mládežou v Trenčianskom kraji.