Příklady dobré praxe – Klubíčko Zlín

25. 6. 2015

Klubíčko není omezeno věkem, proto zde máme jak dětské, kdy je potřeba spolupráce s rodinnou, tak dospělé klienty, kteří jsou samostatní. Dvakrát týdně se klientovi individuálně věnujeme. Po seznámení a zjištění úrovně znalostí a zdravotního omezení se vypracuje plán. Cílem je dosáhnout při použití speciálních pomůcek maximální samostatnosti při práci s výpočetní technikou.

Tento klient SVČ Klub Ičko navštěvuje od svých 5 let. Jeho diagnóza byla stav po apalickém syndromu s rozvinutou kvadruparesou, nechodící, byl těžký spastik s mimovolními pohyby (diskineze). Protože nedokázal mluvit, využívali ke komunikaci piktogramy a znaky. Následkem poškození mozku měl sluchovou vadu kompenzovanou 2 sluchadly a brýle. Vyžadoval celodenní péči.

Zpočátku jsme se snažili klienta a jeho matku seznámit s pc a možnostmi využití.

V první fázi jsme jim ukázali dostupné speciální programy. Když jsme viděli, že klienta dětské programy, které jsme ve středisku měli, zaujali, tak jsme začali zkoušet hardwarové pomůcky na jednoduché ovládání PC. Nejprve jsme použili speciální velké tlačítko, které simulovalo klávesu enter. Klient sledoval, jak se na obrazovce zobrazí obrázek a tímto tlačítkem ho potvrdil (foto v příloze). Po pochopení a zvládnutí, které kvůli spasticidě trvalo několik měsíců, jsme přidali další tlačítka, které simulovaly šipky na klávesnici vlevo a v pravo a pak i nahoru a dolů, kdy si již klient sám těmito tlačítky vybíral obrázky, které měl najít. Opět toto zvládnutí ovládání PC trvalo několik měsíců. Tím, že klient zvládl ovládat PC, mohli se začít využívat výukové programy na učení formou hry. Například poznávat barvy, tvary, co je větší, menší a poté následovala abeceda a čísla. Klient již začal plnit povinnou školní docházku.

V druhé fázi, kdy bylo klientovi 9 let, jsme začali sestavovat PC sestavu se speciálními hardwarovými pomůckami. Matka zakoupila speciální myš –joystik. Díky ní klient mohl i malovat. Bohužel časem došlo ke zhoršení diskinetických pohybů a myš již nebyl schopen ovládat. Navštívili jsme s klientem a jeho matkou dodavatele těchto hardwarů, kde si klient mohl vyzkoušet různé typy, velikosti klávesnic a speciálních myší. Dodavatel mu doporučil zjednodušenou klávesnici s velkoplošnými klávesami a s plastovým krytem, ve kterém jsou vyvrtány otvory k jednotlivým písmenkům (foto v příloze). Tato klávesnice měla největší písmena ze všech nabízených klávesnic. Klávesnici jsme dostali na měsíc do Klub Ička zapůjčenou. Klient práci s klávesnicí rychle pochopil a klávesnici i s PC sestavou matka domů pořídila. PC bylo softwarově upraveno, například byla použita klasická aplikace k usnadnění práce s klávesnicí, zpomalení a usnadnění psaní. Došlo k velkému rozvoji klienta nejen po mentální stránce, ale i ke zlepšení jemné motoriky, čímž jsme byli nadšeni. Naučil se psát první písmena, pak slova, krátké věty. Klávesnicí dokázal využít i další programy v PC. Prohlížeč fotografií, videí, poslech hudby a to vše na základě vlastního rozhodnutí a výběru, z čehož měl obrovskou radost. Po upevnění manuální dovednosti jsme v jeho 15 letech po dohodě s matkou začali s další fází.

Ve třetí fázi jsme si zapůjčili od dodavatele speciální klávesnici s krytem, která má skoro všechny funkce jako standardní PC klávesnice. Klient byl seznámen s vyhledáváním a prací na internetu. Na klientovi při práci s menší klávesnicí byla vidět nespokojenost a nejistota. Muselo se nejen upravit usnadnění práce s klávesnicí, ale protože klávesnice obsahuje tlačítka insert, delete, Esc a funkční klávesy, musela se vytvořit individuální identita na PC s omezeným a upraveným oprávněním.

V dnešní době je klient, i přes zdravotní a mentální handicap, který má, díky speciálnímu hardwaru schopen ovládat PC nejen na učení, ale i na smysluplné využití volného času. Díky práci na PC v Klub Íčku, procvičování doma a spolupráci školy se podařilo, že klient je schopný použít PC i ke komunikaci, domluvě, umí napsat krátký text, vybrat si na internetu, díky našeptávači, hudbu, video a to vše sám, podle sebe. Došlo k velkému rozvoji sociálních dovedností a sebevědomí. Poslední velký úspěch byl, že si sám otevřel skype a napsal svojí babičce.

 Celá zpráva:

další

předchozí