Příklady dobré praxe -Tomáš má kamarády – Spektrum Kroměříž

27. 6. 2015

Projekt Inkluze umožnil realizovat pravidelné setkávání klienta s ADHD s vrstevníky. Vzhledem k postižení byla volena forma holistické muzikoterapie, která je unikátním spojením relaxační, ale i prožitkově výukové aktivity, při níž je možné využít přirozené situace hry s nástroji k rozvoji sociálních a komunikačních kompetencí a to v rámci skupinky zdravých vrstevníků.

Aktivity probíhaly v prostorách Spektra (herny, zahrada). Bylo realizováno 10 setkání po 45minutách (déle klient neudrží pozornost). Ve skupince byl 8 letý chlapec s ADHD a skupina (6 vrstevníků), přičemž docházelo k proměnám v sestavě zúčastněných. Byla volena forma skupinové práce, témata:

  1. Seznámení účastníků s nástroji
  2. Seznámení dětí prostřednictvím hudebních nástrojů
  3. Relaxační techniky pomocí tibetské mísy, volná tvorba.
  4. Přběh a hudba – pohádka O Jeníčkovi a Mařence – vytváření hudebního doprovodu
  5. Lidové písně, doprovod a taneční projekce.
  6. Relaxační techniky, propojení těla a nástroje, volná tvorba.
  7. Muzikoterapeutický orchestr.
  8. Djembe buben, společná perkuse.
  9. Orfovy nástroje, meditace.
  10. Závěrečné zhodnocení, pocity účastníků vyjádřené krátkou skladbou.

Celá zpráva:

další

předchozí